(1)
Söderström, G. Om "såna" Och "Riktiga karlar". lambda 1, 4, 82-85.