(1)
Mortensen, E. Amasoner, Nymfer Og Gjenferd: Om Lesbisk Tekstualitet. lambda 1, 3, 16-40.