(1)
Lindquist, S. Hen Och Jag: Olika nivÄer Av Intimitet. lambda 2019, 23, 149-154.