(1)
Sotevik, L. Framtidsfantasier: Kampen Om Barnets bästa. lambda 2019, 23, 47-72.