(1)
Rydström, J. Homorörelsen Och Den Politiska vänstern. lambda 1, 3, 87-89.