(1)
Söderström, G. Är Heterosexualiteten Konstruerad?. lambda 1, 3, 83-86.