(1)
Magnusson, J. Benny Henrikssons Minnesbibliotek (Rapport från Invigningen). lambda 1, 3, 51-52.