(1)
Olsson, H.; Schildt-Tillberg, J. Praktiskt Taget Queer. lambda 1, 2, 100-113.