(1)
Rydström, J. Queer Teori Och Historia. lambda 1, 2, 81-99.