(1)
Söderström, G. Jungfru Maria Och Den lärjunge Jesus älskade – Två Queera Inslag I Kristologien. lambda 1, 15, 49-60.