(1)
Lindholm, M. Vad Har Sexualitet Med kön Att göra?. lambda 1, 2, 38-53.