(1)
Lindstrand, S. Da Homo-Norge Gikk I Svart. lambda 1, 14, 89-104.