(1)
Bengtsson-Tops, A. Ett ögonblick Av Queer I vården. lambda 1, 14, 43-62.