(1)
Andersson, M.-B. Machiavelli Utmanar Foucault Med renässansmålaren Sebastiano Del Piombo Som Vapendragare. lambda 1, 14, 25-41.