(1)
Andersson, H. Queer Cowboys: En Manlighetssymbol ifrågasätts. lambda 1, 11, 43-49.