(1)
Söderström, G. Platonisk kärlek under renässansen: Michelangelo Och Marsilio Ficino. lambda 1, 11, 36-42.