(1)
Westerståhl, A. Lesbiska hälsofrågor. lambda 1, 2, 48-63.