(1)
Lövrie, K. Lesbiska Patienter I kvinnosjukvården. lambda 1, 9, 165-182.