(1)
Fur, G. Kvinnobyar Och män I kvinnokläder: Genus Och Sexualitet I Indianernas Nordamerika. lambda 1, 2, 7-23.