(1)
Söderström, G. Nazismens Homoerotiska rötter. lambda 1, 7, 45-52.