(1)
Bertilsdotter, H. Biidentitet/Er: Presentation Av En Bistudie. lambda 1, 7, 26-43.