(1)
Gitenet, J. A. Man föds Inte Gay, Man Blir Det. lambda 1, 6, 54-60.