(1)
Rosenberg, T. Det Nya Lukas-Evangeliet: Om Det Heteronormativa Mottagandet Av Fucking Åmål. lambda 1, 6, 23-36.