[1]
Ambjörnsson, F. 2020. Mellan nätet och Norrland: Recension av Liliequist, Evelina. 2020. Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar. Avhandling. Umeå Universitet: Institutionen för kultur och medievetenskaper. (238 sidor). lambda nordica. 25, 2 (Oct. 2020), 147-150.