[1]
Mortensen, E. 1. Amasoner, nymfer og gjenferd: Om lesbisk tekstualitet. lambda nordica. 3, 4 (1), 16-40.