[1]
Rydström, J. 1. Homorörelsen och den politiska vänstern. lambda nordica. 3, 1 (1), 87-89.