[1]
Rosenberg, T. 1. Om du är queer, skrik ut det!. lambda nordica. 19, 1 (1), 63-83.