[1]
Schmitt, I. 1. Familjebanden – att knyta om och upplösa queera föreställningar om föräldraskap och familj. lambda nordica. 16, 2-3 (1), 198-201.