[1]
Söderström, G. 1. Jungfru Maria och den lärjunge Jesus älskade – två queera inslag i kristologien. lambda nordica. 15, 1-2 (1), 49-60.