[1]
Lindstrand, S. 1. Da homo-Norge gikk i svart. lambda nordica. 14, 1 (1), 89-104.