[1]
Andersson, M.-B. 1. Machiavelli utmanar Foucault med renässansmålaren Sebastiano del Piombo som vapendragare. lambda nordica. 14, 1 (1), 25-41.