[1]
Nordqvist, P. 1. Att tala om familj: Lesbiskas berättelser om planerat föräldraskap. lambda nordica. 11, 4 (1), 63-81.