[1]
Andersson, H. 1. Queer cowboys: En manlighetssymbol ifrågasätts. lambda nordica. 11, 3 (1), 43-49.