[1]
Söderström, G. 1. Platonisk kärlek under renässansen: Michelangelo och Marsilio Ficino. lambda nordica. 11, 3 (1), 36-42.