[1]
Lövrie, K. 1. Lesbiska patienter i kvinnosjukvården. lambda nordica. 9, 1-2 (1), 165-182.