[1]
Fur, G. 1. Kvinnobyar och män i kvinnokläder: Genus och sexualitet i indianernas Nordamerika. lambda nordica. 2, 2 (1), 7-23.