[1]
Söderström, G. 1. Homosexuella i glesbygd. lambda nordica. 7, 3 (1), 61-63.