[1]
Bertilsdotter, H. 1. Biidentitet/er: Presentation av en bistudie. lambda nordica. 7, 1-2 (1), 26-43.