1.
Dolk K. Normkritiska utmaningar i en nyliberal tid: En utblick över ett pedagogiskt landskap: Recension av Björkman, Lotta och Bromseth, Janne (red.). 2019. Normkritisk pedagogik: Perspektiv, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. (358 sidor). lambda [Internet]. 2021Apr.26 [cited 2022May22];25(3-4):157-61. Available from: http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/713