1.
Odland T. Naturalisering av statliga könsklassificeringspraktiker: Om inkludering och kunskap i SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige . lambda [Internet]. 2020Oct.26 [cited 2021Apr.12];25(2):39-7. Available from: http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/674