1.
Laskar P. Queer teori och feminismen: Beröringspunkter och spänningar. lambda [Internet]. 1 [cited 2021May14];2(3-4):67-0. Available from: http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/30