1.
Westerling K. Annorlundahetens potential: Dragshow och den politiska estetiken i att framträda annorlunda. lambda [Internet]. 1 [cited 2020Oct.30];13(1-2):31-9. Available from: http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/234