1.
Ladendorf M. The L-word : flat-identitet och lesbiska stilmarkörer i och framför teverutan. lambda [Internet]. 1 [cited 2024Jun.17];12(3):7-20. Available from: http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/220