Liliequist, Evelina, Olovsdotter LöövAnna, and Thomas Wimark. “Ett Forskarsamtal Om Queer Och *bygd”. lambda nordica 24, no. 1 (July 28, 2019): 101-116. Accessed September 26, 2020. http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/567.