Lindholm, Margareta. “Vad Har Sexualitet Med kön Att göra?”. lambda nordica 2, no. 3-4 (1): 38-53. Accessed November 26, 2020. http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/28.