Westerling, Kalle. “Annorlundahetens Potential: Dragshow Och Den Politiska Estetiken I Att framträda Annorlunda”. lambda nordica 13, no. 1-2 (1): 31-49. Accessed October 31, 2020. http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/234.