Magnusson, Jan, and Göran Söderström. “Historien Som Vi Ser Den”. lambda nordica 12, no. 3 (1): 21-27. Accessed June 17, 2024. http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/221.