Ladendorf, Martina. “The L-Word : Flat-Identitet Och Lesbiska stilmarkörer I Och framför Teverutan”. lambda nordica 12, no. 3 (1): 7-20. Accessed June 17, 2024. http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/220.