Magnusson, Jan. “Läsning På tvären Som Ger längdperspektiv”. lambda nordica 9, no. 3 (1): 33-36. Accessed June 17, 2024. http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/186.