Müller, Corinna. “Kvinnor Emellan: Lesbiskt begär I svenskspråkig skönlitteratur från 1980-Talet”. lambda nordica 9, no. 3 (1): 6-20. Accessed June 17, 2024. http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/183.